Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

Klassiek Homeopaat

Prijs, vanaf 49,50
Aantal lessen
12
Studieduur
12 maanden
Vooropleiding
HAVO/MBO Diploma
Vervolgopleiding
Iedere SAGHO opleiding
Opleidingscode
REP

De opleiding ‘Klassiek Homeopaat’ met de Materia Medica en Repertorisatie volgens Kent, sluit aan op de SAGHO-opleidingen ‘Homeopathisch Therapeut’ en ‘Natuurgeneeskundig Therapeut’. U kunt deze opleiding ook volgen als u elders een opleiding heeft gevolgd met de grondbeginselen van de klassieke homeopathie. Het is echter noodzakelijk dat u uitgebreide kennis heeft omtrent de gelijksoortigheid, geneesmiddel- en individueel ziektebeeld, grondstoffen, dynamisatie en potentie en de toepassingen en medicinale werkingskracht. De lesstof behandelt circa 200 homeopathische geneesmiddelen die u later kunt bundelen tot een Materia Medica. U krijgt inzicht in de constitutietypes, aard en lokalisatie van de pijn, modaliteiten en key-notes d.w.z. sleutelsymptomen die verbetering of verslechtering van een klacht geven zoals angst, grote onrust, hevige dorst of bijvoorbeeld een hoge temperatuur.


Het hoofdvak is het repertoriseren met het Repertorium van Kent. Met de hulp van het ‘differogram’ leert u de juiste middelkeuze te maken. Alle hoofdstukken van het repertorium worden systematisch behandeld en door middel van voorbeelden toegelicht.

Voor deze opleiding moet u de volgende boeken in uw bezit hebben:

Repertory of the Homeopathic Materia Medica van James Tyler Kent (ISBN 9788131902806) en het Complete Materia Medica van Boericke en Phatak van Frans Vermeulen (ISBN 9789076189246). Het volgende boek is niet noodzakelijk voor de opleiding: Het Relationele Homeopathische woordenboek van Rene Otter (ISBN9789074456012). De boeken zijn te bestellen via https://www.studystore.nl/instelling/academie-saghol.

Voor deze opleiding geldt dat u het huiswerk schriftelijk dient in te sturen naar de toegewezen docent(e), dit vanwege het repertorisatie formulier. Voor deze opleiding is het dan ook niet mogelijk om uw huiswerk per e-mail te versturen.


De opleiding is geaccrediteerd door KTNO (K8455) en staat voor 11.5 ects. Verbonden beroepsorganisaties: BATC, NOAG, SGZ en VBAG.

De inhoud van de opleiding bekijken? klik dan hier en bekijk de proefles.


De opbouw en samenstelling van de lesstof maakt het mogelijk de lessen zeer vlot en doelmatig te bestuderen. De lesstof is eerst verdeeld in enkelvoudige, op zichzelf staande onderdelen. Daarna zijn deze onderdelen zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst, dat ze in een logische samenhang, één ononderbroken leerlijn vormen. Uit de praktijk is gebleken dat deze methode het meest effectief werkt voor individuele studies.


Academie SAGHO heeft geen vast studiejaar. U kunt op elk gewenst moment met uw studie beginnen. De gemiddelde studietijd ligt op zo’n 5 à 7 uur per week. U kunt het studietempo kiezen dat het beste bij uw omstandigheden past. Heeft u meer tijd en wilt u sneller studeren, dat kan. Andersom kan natuurlijk ook. Efficiënter studeren is vrijwel niet mogelijk.


Bij elke SAGHO-opleiding bieden wij u huiswerkbegeleiding aan met uw eigen docent. U kunt uw huiswerk per post of per mail verzenden. Onze docent zorgt er voor dat uw gecorrigeerde huiswerk zo snel mogelijk aan u geretourneerd wordt.


Voor deze opleiding kunt u deelnemen aan het landelijk examen wat drie keer per jaar wordt afgenomen: in februari, juni en oktober. Bij een voldoende resultaat, ontvangt u het officiële én erkende SAGHO-diploma.


Bent u niet in de gelegenheid om naar het landelijk examen te komen? Dan kunt u een thuisexamen afleggen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u dan het SAGHO-getuigschrift.


Als u een opleiding hebt afgerond, al het huiswerk hebt ingestuurd en dit gemiddeld voldoende is beoordeeld, dan kunt u een SAGHO-certificaat aanvragen.

Inschrijven

Inschrijven

€ 549,00

Copyright SAGHO Academie 2017 -