Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

Homeopathisch therapeut

Prijs, vanaf 49,50
Aantal lessen
12
Studieduur
12 maanden
Vooropleiding
HAVO/MBO Diploma
Vervolgopleiding
Iedere SAGHO opleiding
Opleidingscode
HOM

De mens heeft, net als plant en dier, een zelf genezend vermogen. Volgens de arts Samuel Hahnemann (1755-1843) heeft de mens dit te danken aan zijn levenskracht, ook wel dynamis genoemd. Het doel van de homeopathie is deze dynamis te stimuleren zodat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing.


De grondbeginselen van de klassieke homeopathie zijn:
•       Behandeling volgens het similia-principe. De zieke krijgt een middel voorgeschreven dat onverdund bij gezonde mensen ziekteverschijnselen oproept, maar gepotentieerd deze klachten laat genezen.
•       De middelen worden gepotentieerd. Dit is het in een bepaalde verhouding trapsgewijze potentiëren en dynamiseren (de geneeskrachtige werking overbrengen op draagstof). Op deze wijze wordt de werkingskracht ontsloten en giftigheid vermeden.
•        De zieke en niet de ziekte, staat centraal. De homeopathie eerbiedigt dus alle unieke eigenschappen en gewaarwordingen van de patiënt wat de holistische benadering is.


In de lesstof worden naast de klassieke homeopathie ook de klinische toepassingen behandeld. Hier worden standaardmiddelen voor standaardziekten toegepast. Ook de complexhomeopathie, waarin enkelvoudige homeopathische middelen worden gecombineerd, wordt uitgebreid behandeld.


De opleiding is geaccrediteerd door KTNO (K8439) en staat voor 11.5 ects. Verbonden beroepsorganisaties: BATC, NOAG, SGZ en VBAG.

De inhoud van de opleiding bekijken? klik dan hier en bekijk de proefles.


De opbouw en samenstelling van de lesstof maakt het mogelijk de lessen zeer vlot en doelmatig te bestuderen. De lesstof is eerst verdeeld in enkelvoudige, op zichzelf staande onderdelen. Daarna zijn deze onderdelen zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst, dat ze in een logische samenhang, één ononderbroken leerlijn vormen. Uit de praktijk is gebleken dat deze methode het meest effectief werkt voor individuele studies.


Academie SAGHO heeft geen vast studiejaar. U kunt op elk gewenst moment met uw studie beginnen. De gemiddelde studietijd ligt op zo’n 5 à 7 uur per week. U kunt het studietempo kiezen dat het beste bij uw omstandigheden past. Heeft u meer tijd en wilt u sneller studeren, dat kan. Andersom kan natuurlijk ook. Efficiënter studeren is vrijwel niet mogelijk.


Bij elke SAGHO-opleiding bieden wij u huiswerkbegeleiding aan met uw eigen docent. U kunt uw huiswerk per post of per mail verzenden. Onze docent zorgt er voor dat uw gecorrigeerde huiswerk zo snel mogelijk aan u geretourneerd wordt.


Voor deze opleiding kunt u deelnemen aan het landelijk examen wat drie keer per jaar wordt afgenomen: in februari, juni en oktober. Bij een voldoende resultaat, ontvangt u het officiële én erkende SAGHO-diploma.


Bent u niet in de gelegenheid om naar het landelijk examen te komen? Dan kunt u een thuisexamen afleggen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u dan het SAGHO-getuigschrift.


Als u een opleiding hebt afgerond, al het huiswerk hebt ingestuurd en dit gemiddeld voldoende is beoordeeld, dan kunt u een SAGHO-certificaat aanvragen.

Inschrijven

Inschrijven

€ 549,00

Copyright SAGHO Academie 2017 -