Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

WKKGZ

WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits) regels voldoen; ook u als aanbieder van complementaire/alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. U valt als individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert.

Wat betekent dit voor u als NOAG-therapeut? Wanneer er klachten/geschillen zijn in uw praktijk verwachten wij van u het volgende:
- U gaat een goed gesprek aan met uw cliënt(e) en biedt zo nodig uw excuses aan.
- U beschikt over een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Voor u is dat onze beroepsvereniging.
- U informeert uw cliënt(e) actief over onze klachtencommissie, dat er de mogelijkheid is om zich tot de beroepsvereniging NOAG te wenden om de klacht/geschil kenbaar te maken

Wij als beroepsvereniging zullen de klacht in behandeling nemen wanneer u als therapeut niet binnen zes weken tot een passende oplossing heeft kunnen komen.

Binnen zes weken zal onze geschillencommissie met een voorstel komen om zo tot een minnelijke oplossing voor beide partijen te komen. Mocht dit niet toereikend zijn zal er een procedure vanuit de cliënt(e) kunnen worden gestart. Wij als beroepsvereniging zullen u dan als therapeut daar in zo nodig begeleiden.

Voor meer informatie hieromtrent klikt u hier.

Copyright SAGHO Academie 2017 -