Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

PRC Homeopatisch Practicum

PRC
• SAGHO Homeopatisch Practicum, Medica prenten, mini repertorium, casuïstiek

Medicaprenten - Repertorium - Synoniemen - 40 Casus
Dit naslagwerk bestaat uit verschillende onderdelen die het vaststellen en voorschrijven van het juiste homeopathische geneesmiddel aanzienlijk vergemakkelijken. Het SAGHO Practicum bevat 200 bladzijden met de volgende onderwerpen.

Medicaprenten
Afgebeeld zijn 59 originele medicaprenten van VSM met de vermelding van hun geneesmiddelnaam, synoniemen, plantaardige familie of chemische formule, werkzame inhoudsstoffen, hoofdindicaties, organotroop specifieke werking, waargenomen symptomen en modaliteiten.

Mini-Repertorium
In dit repertorium worden bij 279 verschillende symptomen en kenmerken zo’n 10 à 12 van toepassing zijnde middelen vermeld. Er is een alfabetische onderverdeling gemaakt naar ziekteoorzaak (etiologie), constitutie, diathese, geheugen, gedrag, lichaam en plaats (lokalisatie).

Voorbeeld- en Praktijkcasus.:
Veertig verschillende casus zijn in dit Practicum opgenomen. Daar de van toepassing zijnde middelen apart vermeld worden, kunt u dit blad eventueel niet laten meezenden en uw antwoorden als huiswerk inzenden. U moet dan op het inschrijfformulier een hokje • aankruisen.

Inschrijven

Inschrijven

€ 49,50

Copyright SAGHO Academie 2017 -