Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

Medische Basiskennis

Prijs, vanaf 49,50
Aantal lessen
18
Studieduur
18 maanden
Vooropleiding
HAVO/MBO Diploma
Vervolgopleiding
Iedere SAGHO opleiding
Opleidingscode
AZ

De opleiding medische basiskennis bestaat uit twee onderdelen:
• Anatomie, fysiologie en pathologie (AFP)
• Ziekteleer, diagnose en advies (ZDA)

Iedere therapeut moet kennis hebben van de bouw (anatomie) en functie (fysiologie) van het menselijk lichaam. Ook moet u weten wat er zich in het lichaam afspeelt tijdens een ziekte en door welke oorzaken ziekten kunnen optreden. De ziekteleer (pathologie) is dan ook een belangrijk onderdeel van deze AFP-opleiding.

De opleiding ‘Ziekteleer, Diagnose en Advies’ is bedoeld om ruim voldoende medische basiskennis te verkrijgen. Hierdoor kunt u op de juiste wijze het beroep van natuurgeneeskundig therapeut uitoefenen. In deze Hbo-opleiding maakt u kennis met de reguliere diagnostiek en behandelingsprotocollen en leert u de juiste medische terminologie. De opgedane kennis geeft de natuurgeneeskundig therapeut de juiste medische vorming om in de eigen praktijk de door reguliere artsen gestelde diagnoses te begrijpen en om te kunnen beoordelen wanneer een patiënt door een arts gezien moet worden.

De lesstof is overzichtelijk ingedeeld. Bij de meeste aandoeningen worden de diagnostische kenmerken zoals de klinische symptomen en verschijnselen, differentiële diagnostiek (vergelijking met gelijkende ziekten) en therapie of medisch advies uitgebreid behandeld. Iedere praktiserend therapeut behoort deze medische kennis te bezitten om klachten van patiënten te kunnen begrijpen en een keuze voor een behandeling te kunnen maken. De meeste beroepsverenigingen stellen het diploma ‘Medische basiskennis’ verplicht voordat u zich bij hen kunt aansluiten.

Als u de SAGHO-opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut (TRP) met een SAGHO-diploma hebt afgesloten, heeft u AFP al in uw bezit. U kunt dan volstaan met het tweede onderdeel ‘Ziekteleer, Diagnose en Advies’ (ZDA). Als u slaagt voor het examen, krijgt u het diploma ‘Medische basiskennis op Hbo-niveau’.

U kunt voor de cursussen AFP en ZDA afzonderlijk examen doen. Met een kopie van beide diploma’s kunt u het diploma ‘Medische basiskennis op Hbo-niveau’ verkrijgen. U kunt ook als u voor beide opleidingen gelijktijdig inschrijft, één totaalexamen afleggen (opleidingscode AZ). Bij een voldoende resultaat ontvangt u het diploma ‘Medische basiskennis op Hbo-niveau’.

De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO (K5683) en staat voor 16.5 ects. Verbonden beroepsorganisaties: BATC, NOAG en SGZ.

De opbouw en samenstelling van de lesstof maakt het mogelijk de lessen zeer vlot en doelmatig te bestuderen. De lesstof is eerst verdeeld in enkelvoudige, op zichzelf staande onderdelen. Daarna zijn deze onderdelen zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst, dat ze in een logische'samenhang, één ononderbroken leerlijn vormen. Uit de praktijk is gebleken dat deze methode het meest effectief werkt voor individuele studies.

Academie SAGHO heeft geen vast studiejaar. U kunt op elk gewenst moment met uw studie beginnen. De gemiddelde studietijd ligt op zo’n 5 à 7 uur per week. U kunt het studietempo kiezen dat het beste bij uw omstandigheden past. Heeft u meer tijd en wilt u sneller studeren, dat kan. Andersom kan natuurlijk ook. Efficiënter studeren is vrijwel niet mogelijk.

Bij elke SAGHO-opleiding bieden wij u huiswerkbegeleiding aan met uw eigen docent. U kunt uw huiswerk per post of per mail verzenden. Onze docent zorgt er voor dat uw gecorrigeerde huiswerk zo snel mogelijk aan u geretourneerd wordt.

Voor deze opleiding kunt u deelnemen aan het landelijk examen wat drie keer per jaar wordt afgenomen: in februari, juni en oktober. Bij een voldoende resultaat, ontvangt u het officiële én erkende SAGHO-diploma.

Bent u niet in de gelegenheid om naar het landelijk examen te komen? Dan kunt u een thuisexamen afleggen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u dan het SAGHO-getuigschrift.

Als u een opleiding hebt afgerond, al het huiswerk hebt ingestuurd en dit gemiddeld voldoende is beoordeeld, dan kunt u een SAGHO-certificaat aanvragen.

Inschrijven

Inschrijven

€ 799,00

Copyright SAGHO Academie 2017 -